Tietoa meistä

ArkSystems Oy on vuon­na 1989 perus­tettu, suomalainen ohjel­misto­ratkai­sujen toimit­taja arkki­teh­tuuri-, raken­nus- ja yleis­suun­nit­teluun, valmistavaan teollisuuteen sekä media- ja viih­de­toimi­aloille. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa hankinnan suunnittelusta aina tuotteiden ylläpitoon saakka.

ArkSystems on keskittynyt suunnittelualan ohjelmisto- ja palveluratkaisujen tuottamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen. ArkSystemsin kehittämä ARK-tuoteperhe on ollut merkittävässä roolissa jo Suomen suunnittelu- ja ylläpitotoimen siirtyessä perinteisistä piirustuslaudoista CAD-suunnittelun maailmaan. Kiinteä osa toimintaa ovat Autodeskin suunnitteluratkaisut, joiden edustus yrityksellä on ollut perustamisestaan asti. Ohjelmistotarjontaamme sisältyvät myös Enscape™ ja V-Ray 3D-renderointiin sekä Bluebeam®-sovellukset PDF-tiedostojen luontiin, merkkaukseen ja muokkaukseen.

Pitkä kokemuksemme suunnittelualan yritysten kehityksestä, vaatimuksista ja tarpeista sekä henkilöstömme eri toimialojen pitkäaikainen erikoisosaaminen tuo asiakkaillemme aitoa ja tuottavaa lisäarvoa.

ArkSystemsin omaksuma asiakaslähtöinen palvelukulttuuri on osoittautunut menestyksekkääksi liiketoiminnan strategiaksi. Asiakkaanamme saat meiltä palvelut hankintojen suunnitteluun ja kartoitukseen, ohjelmistojen asennuksiin, käyttöönoton suunnitteluun, asiakaskohtaisiin koulutuksiin, käyttötukeen ja ylläpitoon.

ArkSystems konserniin kuuluu myös koulutuspalveluihin erikoistunut ArkTraining Oy.